Uw activiteiten

Gezondheidszorg

 

 

Agrarische industrie

Voedselverwerkende industrie

De toename van het aantal zogenaamde bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) is niet tegen te houden. Daarom is het belangrijk dat iedereen in de gezondheidszorg zich houdt aan afspraken over maatregelen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan. Dat geldt vooral voor ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Hygiëne- en infectiepreventie zijn zeer belangrijke speerpunten.  Hiervoor heeft Airins Care het luchthygiëneconcept ontwikkeld.

 

Een betaalbare, betrouwbare en veilige methode die zich richt op verbetering van het hygiënebeleid binnen de gezondheidszorg. Zo laat het Airins Care luchthygiëneconcept zich het beste omschrijven. Luchtbehandelingskasten, binnenruimten inclusief de aanwezige lucht en alle oppervlakten die microbiologisch zijn vervuild, worden gedesinfecteerd en nagenoeg kiemvrij gemaakt.  Het systeem is volkomen veilig kan worden toegepast in ruimten waarin mensen aanwezig zijn.

Voordelen in het kort

 

  • Preventief hygiëneconcept tegen infectierisico’s
  • Eenvoudig te installeren op bestaande luchtbehandelingssysteem
  • Toe te passen in de vrije ruimte met een mobiel apparaat
  • Gebruiksvriendelijk en optimaal beveiligd
  • Lage exploitatie- en onderhoudskosten
  • Kostenbesparing op energieverbruik en calamiteiten
  • Veilig en zonder risico voor gezondheid en milieu

 

Onze bijdrage:

 

  • Besmettingsrisico’s worden tot een minimum beperkt.
  • Opstellen masterplan hygiënemanagement
  • Consistente en kosten-effectieve bijdrage optimale hygiëne standaard.

Airins Care

 

Mors 11

7151 MX  Eibergen

Tel:

 

Email:

 

+31(0)88 02 333 60

 

info@airinscare.com